SovpåTåg

Tåg i Tärnsjö tillhör Nora - Tärnsjö Hembygdsförening. Tågsetet har vi fått av Big Bengt, Hig Chaparall, eftersom han inte fick bygglov för uppställning. Ett projekt skapades för att finansiera transporten till oss. 

Hela samhället hjälpte till att iordningställa två spår invid de befintliga perrongerna. Med grus, syllar och räls. 

När vagnar och lok var på plats så fick ortens företagare ordna med gardiner i restaurangvagnen, som är från 60-talet. Bygga i ordning rum och korridorerna, installera el och vatten samt inreda de 8 kupéerna, 2 toaletter, duschar och ett pentry.

Många av rummen speglar företagen då Tärnsjö Ånggarveri har klätt sitt rum i skinn och läder. Mellanskog rum är inredd i trä och Lions rum är i gult och lila, som till exempel. 

Sovpå Tåg drivs idag av tågvärdinnan Inger.